Autorzy/Wydawnictwa
Nowości
Kawa po irlandzku: Akt I (e-book)
Kawa po irlandzku: Akt I (e-book)

25,00 zł

szt.
Wszystko albo nic
Wszystko albo nic

25,00 zł

szt.
Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Bucketbook.pl

Spis treści:

I. Ogólne warunki

II. Usługi sklepu

III. Zasady składania zamówień

IV. Ceny towaru

V. Formy płatności

VI. Realizacja zamówienia

VII. Sposób pobierania e-booków

VIII. Rabaty oraz promocje

IX. Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje

X. Ochrona danych osobowych

XI. Przedsprzedaż

XII. Regulamin korzystania z możliwości komentowania towarów

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

XIV. Postanowienia końcowe

I. Ogólne warunki

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://bucketbook.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w sklepie produktów;
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod http://bucketbook.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
 5. Towar – produkty prezentowane na stronie.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym bucketbook.pl a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, bezpośrednio zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży/umowę o dostarczeniu treści cyfrowych.
 11. Z chwilą złożenia zamówienia lub dodania komentarza, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 12. Sklep jest prowadzony przez firmę Monika Czyżewska SHIKAT TALES. NIP: 7010797280. REGON: 369259189
 13. Do korzystania ze sklepu internetowego http://bucketbook.pl wymagany jest komputer bądź smartfon z dowolnym systemem operacyjnym, przeglądarką stron internetowych, kartą graficzną i ekranem, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 14. Właściciel Sklepu Internetowego http://bucketbook.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.
 15. Wszelkie książki, e-booki oraz gadżety udostępniane w serwisie bucketbook.pl podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 16. Informacja o cenie towaru podawana na stronie http://bucketbook.pl ma charakter wiążący od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, w której sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.
 17. Sprzedający realizuje zamówienia dostarczane na terytorium Polski.
 18. Towary prezentowane w Sklepie bucketbook.pl stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

II. Usługi sklepu

 1. W ramach Sklepu, w okresie obowiązywania Umowy, bucketbook.pl umożliwia Kupującemu:

a) składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Kupującego danych;

b) wprowadzanie lub edytowanie danych, w tym adresów dostawy;

c) korzystanie z usługi udostępnienia przez bucketbook.pl przestrzeni dyskowej na serwerach shoper w celu:

 • zamieszczenia informacji o dokonanych przez Kupującego Zakupach w postaci elektronicznej;
 • umożliwienie Kupującemu wielokrotnego, w granicach udzielonej mu przez bucketbook.pl licencji na dany Towar oraz pobranie go w postaci elektronicznej;
 • przechowywania pobranego Towaru w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności indywidualnego konta.
 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies. Do odczytywania plików zapisanych w formacie .pdf potrzebne jest posiadanie oprogramowania obsługującego ten format bądź odpowiedniego czytnika. Analogicznie jest w przypadku plików o formacie .epub oraz .mobi.
 2. Bucketbook.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu bądź w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Bucketbook.pl dokłada najwyższej staranności, żeby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Kupujących oraz żeby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania Sklepu oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez bucketbook.pl na potrzeby Sklepu, w miarę możliwości planowane były na godziny nocne.

III. Zasady składania zamówień

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz poprzez przycisk „Zamawiam” po uprzednim założeniu konta. Za jego pośrednictwem można także obserwować status realizacji zamówienia.
 3. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Niezbędnym warunkiem złożenia zamówienia jest podanie prawidłowych danych teleadresowych wraz z numerem telefonu i poprawnym, istniejącym adresem poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany link służący do potwierdzenia zamówienia.
 5. Dane i numer konta zostają wysłane automatycznie na adres mailowy użytkownika.
 6. Użytkownik dokonuje wpłaty na podane w wiadomości mailowej konto.
 7. Zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty.

IV. Cena towaru

 1. Cena podana przy tytule Towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi Towaru.
 4. W przypadku znaczącego opóźnienia w dostawie prosimy o kontakt w celu ustalenia, co jest przyczyną braku dostawy.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

V. Formy płatności

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

 1. Przelew natychmiastowy. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy Zamawiającego.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Dostępne formy płatności w przypadku płatności kartą, którymi można realizować opłaty to 
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VI. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu Towaru oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep wysłane w formie wiadomości e-mailowej.
 2. Sprzedający realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Wysyłka zamówienia następuje w terminie określonym przy każdym towarze. Termin ten obejmuje czas, który upływa od zaksięgowania zapłaty za zamówienie do zlecenia przez Sklep wysyłki Towaru wybraną przez Kupującego formą dostawy. Towary o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego czasu z podanych.
 4. W przypadku zakupu Towaru określonego jako pakiet książka+e-book, e-book zostaje udostępniony dla Kupującego na jego koncie Klienta niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie. O tym fakcie Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.
 5. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności produktu w Sklepie. Przewidywany termin realizacji zamówienia jest wysyłany w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zmówienia. Realizacja zamówienia nie równa się z okresem podanym jako czas wysyłki. Do niego należy dodać 1-2 dni robocze przeznaczone na złożenie zamówienia. Wyjątkiem są sytuacje, w których osoby prowadzące sklep są niedostępne i wysyłka się przedłuży, lecz o tym Klienci będą informowani zarówno na sklepie, mailowo po złożeniu zamówienia, jak i na facebooku.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień. O zmianie Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 7. W przypadku nieopłacenia przesyłki w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane.
 8. Sklep realizuje wysyłki wyłącznie na terenie Polski.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
 10. W przypadku, gdy Kupujący chce otrzymać FV potwierdzającą zakup, powinien o tym napisać w uwagach do zamówienia bądź wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.
 11. Osoba zamawiająca w sklepie bucketbook.pl pozycję oznaczoną ostrzeżeniem „18+” tym samym poświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, uprawnioną do takiego zakupu.

VII. Sposób pobierania e-booków

 1. Kupujący przed zakupem e-booka powinien upewnić się, czy posiada odpowiednie oprogramowanie bądź czytnik umożliwiający mu otworzenie pliku o formacie .pdf. W niektórych przypadkach może być to czytnik odtwarzający .epub lub ..mobi. Formaty, w jakich sprzedawane są e-booki, znajdują się w opisie każdego z nich.
 2. Zakupione i opłacone e-booki będą dostępne na indywidualnym koncie klienta.
 3. Aby pobrać zakupiony e-book, należy wybrać w historii zamówień to zamówienie, w którym znajdował się zakupiony przez Kupującego e-book.
 4. W miejscu „Pliki do pobrania” znajdują się e-booki w formatach .pdf, .epub oraz .mobi. Należy kliknąć je w celu pobrania.
 5. E-booki można pobrać nieograniczoną ilość razy.

VIII. Rabaty oraz promocje

 1. Klient w toku Zakupu jest uprawniony do korzystania z Rabatów pomniejszających cenę za produkty dostępne w sklepie.
 2. Zasady przyznawania Rabatów oraz Promocji określają odrębne regulaminy.
 3. Rabaty oraz Promocje posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego Rabatu lub Promocji.
 4. Rabaty oraz Promocje nie łączą się oraz nie mogą być łączone z żadnymi innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 5. Na stronach internetowych Sklepu mogą znajdować się informacje o Promocjach.
 6. Promocje mogą być związane z Rabatami. Warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas Zakupu.
 7. Klient nie ma prawa do żądania od Sprzedającego wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu otrzymanych Rabatów oraz Promocji.
 8. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami oraz Promocjami.
 9. Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych Rabatów i Kodów promocyjnych innym Klientom.

IX. Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od zakupu Towaru (na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) oraz zobowiązany jest dokonać jego wysyłki w tym terminie na swój koszt. Towar musi być odesłany w nienaruszonym stanie. Sprzedający od czasu otrzymania Towaru wysyła zwrot płatności w terminie 14 dni.
 2. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 4. Zwrotowi wraz z towarem podlegają również produkty, które dołączone były do niego jako gratisy.
 5. Sprzęt zmieniony w wyniku użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd nie podlega zwrotowi.
 6. Zwracany lub reklamowany towar należy przesyłać na adres: Bucketbook.pl Monika Czyżewska, ul. Sanocka 4 m 38, 02-110 Warszawa wraz z dopiskiem „Zwrot” lub „Reklamacja”.
 7. Reklamując towar, należy do maila dołączyć opis wskazujący przyczynę reklamacji, zdjęcia lub screeny (w przypadku niedziałania e-booka) poświadczające wadę oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad bądź obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy. Przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji to 3 dni robocze.
 8. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 11. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (np. towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inny spośród dostępnych w Sklepie towarów; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.
 12. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 13. W przypadku reklamacji e-booków, Kupujący ma prawo złożyć reklamację w momencie, kiedy e-book nie otwiera się bądź jest uszkodzony.
 14. Odstąpienie od umowy w przypadku e-booków jest możliwe tylko w przypadku, w którym Kupujący nie dokonał pobrania plików ze swojego indywidualnego konta.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując zakupu w Sklepie bucketbook.pl Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez Sklep.
 3. Administratorem danych osobowych jest Bucketbook.pl, Sanocka 4 m 38, 02-110 Warszawa NIP 701-079-72-80. REGON: 369259189
 4. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

XI. Przedsprzedaż

 1. Pod pojęciem „przedsprzedaży” należy rozumieć prezentowanie przez Sklep treści stanowiące zaproszenie do składania ofert przez Kupującego i odnoszące się do Towarów, które nie zostały jeszcze wyprodukowane.
 2. Termin realizacji zamówień obejmujących Towary zamawiane w ramach przedsprzedaży określony jest przy każdym towarze i może przekraczać 30 dni.
 3. Jeżeli zamówiony w ramach przedsprzedaży Towar okaże się niedostępny (np. Wydawca/Autor odstąpi od zamiaru wydania/produkcji) Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wraz z obowiązkiem zwrotu uiszczonej przez Kupującego należności za towar.
 4. Wysyłka zamówienia, w którym znajdzie się pozycja z działu PRZEDSPRZEDAŻ, zostanie zrealizowana dopiero po skompletowaniu zamówienia, tj. w dniu premiery pozycji z przedsprzedaży.

XII. Regulamin korzystania z możliwości komentowania towarów

Serwis bucketbook.pl umożliwia swoim użytkownikom wymianę poglądów, opinii i komentarzy dotyczących produktów.

Serwis zwraca użytkownikom uwagę, że nie należy publikować komentarzy, które:

 • zawierają wulgaryzmy;
 • propagują alkohol;
 • propagują środki odurzające, narkotyki;
 • obrażają osoby publiczne;
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie itp.;
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich.

Ponadto będą usuwane wpisy będące:

 • linkami do prywatnych stron WWW, skryptami oraz kodami HTML;
 • reklamami;
 • spamem niemającym nic wspólnego z tematem dyskusji;
 • nawoływaniem do agresji;
 • treściami zagrażającymi bezpieczeństwu oglądania strony przez innych użytkowników.

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez bucketbook.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • 1.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  • 1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
  • 1.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający dokłada wszelkiej staranności do tego, żeby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
 2. Bucketbook.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Sklep blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 grudnia 2016 r.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie bucketbook.pl.
 5. Wszystkie nazwy Towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu bucketbook.pl. zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl